கிளிநொச்சியில் வாழ்வாதார உதவிகளை வழங்கி வைத்தார் ஜீவன் தொண்டமான்

கிளிநொச்சியில் வாழ்வாதார உதவிகளை வழங்கி வைத்தார் ஜீவன் தொண்டமான்

கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில்  வறுமையால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு வாழ்வாதார
உதவிகளை வழங்கி வைத்தார் தோட்ட வீடமைப்பு மற்றும் சமூக ஒழுக்கம்
உட்கட்டமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான்

கிளிநொச்சி மாவட்டத்திற்கு விஜயம் ஒன்றினை மேற்கொண்டிருந்த தோட்ட
வீடமைப்பு மற்றும் சமூக உட்கட்டமைப்பு இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான்
அவர்கள் இன்றைய தினம் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில் பல்வேறு நிகழ்வுகளில்
கலந்து கொண்டிருந்தார் குறிப்பாக கிளிநொச்சி மாடத்தில் காணப்படும் பிரதேச
செயலகங்களான பச்சிலைப்பள்ளி, கண்டாவளை கரைச்சி ,பூநகரி, கீழுள்ள
வறுமைப்பட்ட குடும்பங்களுக்கு வாழ்வாதார உதவிகள் இன்றைய தினம் வழங்கி
வைக்கப்பட்டது.

இந்நிகழ்வில் உரையாற்றிய  இராஜாங்க அமைச்சர் ஜீவன் தொண்டமான் அவர்கள்
கிளிநொச்சி மாவட்டத்திலே இன்றைய தினம் வறுமைப்பட்ட மக்களுக்கான வாழ்வாதார
உதவிகளை நான் வழங்கி வைத்தேன் இவ்வாறான நிவாரண உதவிகள் எனது தந்தை இங்கு
வருகை தரும் பொழுது மக்களுக்க வாக்குறுதிகளாக வழங்கியிருந்தார் அவர்களை
இன்றைய தினம் நான் நிறைவேற்றி இருக்கின்றேன் இதற்காக கிளர்ச்சி
மாவட்டத்திலேயே 35 மில்லியன் ரூபாய் பணம் நான் ஒதுக்கீடு செய்துள்ளேன்
எதிர்வரும் காலங்களில்  தமிழர் வாழ்கின்ற இடங்களில் அனேகமான வாழ்வாதார
உதவிகளை நான் வழங்கி வைப்பேன் எதிர்வரும் காலங்களில் பெண்களுக்கான
சுயதொழில் வாய்ப்புக்களை ஏற்படுத்திக் கொடுப்பதற்கான முயற்சிகளையும்
முன்னெடுப்பதற்கு நான் தயாராக இருக்கின்றேன் என குறிப்பிட்டார்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்