கர்ப்பிணிகளுக்கு மேலதிக நிவாரணம்

கர்ப்பிணிகளுக்கு இதுவரை வழங்கும் நிவாரணத்துக்கு மேலதிகமாக 2,500 ரூபாய் வழங்கப்படும் என நிதியமைச்சரான ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க அறிவிப்பு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்