கண்ணகை அம்மன் ஆலய வைகாசி திருவிழா

தட்டுவன்கொட்டி கண்ணகை அம்மன் ஆலய வைகாசி திருவிழா 2022ம் ஆண்டுக்கான பண்டைக்கால முறைப்படியான பாக்குதண்டல் நிகழ்வு (புகைப்படம் பத்மநாதன் சுதர்சன் )

புகைப்படம் பத்மநாதன் சுதர்சன் 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்