இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி உயர்வு

அமெரிக்க டொலரிற்கு எதிராக இலங்கை ரூபாவின் பெறுமதி உயர்ந்துள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இலங்கை மத்திய வங்கி வெளியிட்டுள்ள இன்றைய நாணய மாற்று விகிதங்களின்படி, அமெரிக்க டொலரின் விற்பனை விலை 369.94 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு விலை 359.17 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

எனினும், ஸ்டெர்லிங் பவுண்டிற்கு எதிராக ரூபாவின் மதிப்பில் வீழ்ச்சி ஏற்பட்டுள்ளது. அதே நேரத்தில் பல வெளிநாட்டு நாணயங்களுக்கு எதிராக ரூபாவின் மதிப்பு தளம்பல் நிலையில் உள்ளது.

இதன்படி, யூரோ ஒன்றின் விற்பனை பெறுமதி 370.47 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு பெறுமதி 355.51 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.


அதேசமயம், ஸ்டெர்லிங் பவுண்டின் இன்றைய விற்பனை பெறுமதி 422.56 ரூபாவாகவும், கொள்வனவு பெறுமதி 406.47 ரூபாவாகவும் பதிவாகியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்