இலங்கை மத்திய வங்கியின் தீர்மானம்!

கடந்த 02 ஆம் திகதி முதல் அமுலாகும் வகையில் கெப்பிட்டல் நிறுவனத்துடனான வர்த்தக நடவடிக்கைகளில் இருந்து விலகிக்கொள்ள தீர்மானித்துள்ளதாக இலங்கை மத்திய வங்கி தெரிவித்துள்ளது.

முகநூலில் நாம்