இலங்கை தொழிலார்களுக்கு ஜப்பானில் வேலைவாய்ப்பு

ஜப்பானில் தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்தும் போது இலங்கையர்களுக்கு
வழங்கப்படவுள்ள சலுகைகள் தொடர்பில் தொழிலாளர் மற்றும் வெளிநாட்டு
வேலைவாய்ப்பு அமைச்சர் மனுஷ நாணயக்கார ஜப்பானிய அதிகாரிகளுக்கு
அறிவித்துள்ளார்.

இலங்கையின் நலன் விரும்பி ஜப்பான் அதிகாரிகளுடனான சந்திப்பு ஜப்பானின்
டோக்கியோவில் நடைபெற்றுள்ளது.

இலங்கையில் முதலீடு செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை ஆராய்ந்து வரும் அதேவேளை,
இலங்கை தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அமர்த்துவதில் ஜப்பான் ஆர்வம்
காட்டிவருகிறது

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்