இலங்கையில் சமூக வலைத்தளங்களை கட்டுப்படுத்த புதிய சட்டம்

சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாக தேவையற்ற செயற்பாடுகளில் ஈடுபடுவரை கட்டுப்படுத்தும் வகையில் புதிய சட்டத்தை அறிமுகம் செய்ய இலங்கை பாதுகாப்பு அமைச்சு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது.

இலங்கையில் சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாக ஒழுக்கநெறி மற்றும் மத ரீதியாக அவமதிக்கும் கருத்து மற்றும் பதிவுகள் வெளியிடுவதனை நிறுத்த இதன்மூலம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படவுள்ளது.

பேஸ்புக், டுவிட்டர், இன்ஸ்ட்ராகிராம் ஆகிய சமூக வலைத்தளங்கள் ஊடாக முறையற்ற பதிவுகளை தடை செய்வதற்கு புதிய சட்டத்திட்டங்களை அறிமுகப்படுத்தி வைப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த சைபர் பாதுகாப்பு சட்டமூலத்தின் மூலம் கடன் அட்டை, போலி தகவல், இணையத்தளங்களுக்குள் அனுமதியின்றி நுழைதல், அரசாங்கத்திற்கு எதிராக சைபர் குற்றங்களை தடுப்பதல் உட்பட பல விடயங்களை தடுப்பதே நோக்கமாகும்.

முகநூலில் நாம்