இலங்கையரொருவர் தனது அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய மாதாந்தம் 13,810 ரூபாய் தேவை

இலங்கையில் ஒரு நபரின் அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு
மாதந்தம் குறைந்த பட்சம், 13,810 ரூபாய் தேவை என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் திணைக்களத்தினால்,
வெளியிடப்பட்ட ஒக்டோபர் மாதத்திற்கான தேசிய வறுமை மட்ட அறிக்கையிலேயே
இந்த விடயம் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது

மாவட்ட அடிப்படையின்படி, கொழும்பு மாவட்டத்தில் தனது அடிப்படைத்
தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய 14,894 ரூபாய்க்கும் அதிகமான தொகை தேவையாக
உள்ளதாக அந்த அறிக்கையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு மொனராகலை மாவட்டம் மிகக்
குறைந்த செலவைக் கொண்டுள்ளதுடன் அந்த தொகை 13,204 ரூபாயாகும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்