இன்று மின் துண்டிப்பு நடை முறைப்படுத்தும் விதம் குறித்து

நாட்டில் இன்று வெள்ளிக்கிழமை (8) மூன்று மணித்தியால மின்வெட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.

இதன்படி, A,B,C,D,E,F,G,H,I,J,K,L,P,Q,R,ST,U,V,W ஆகிய வலயங்களில், பகல் வேளைகளில் ஒரு மணித்தியாலமும் 40 நிமிடம், இரவு வேளையில் ஒரு மணித்தியாலமும் 20 நிமிடம் மின்வெட்டு அமுலில் இருக்கும்.

அத்துடன், கொழும்பு வர்த்தக வலயங்களில் காலை 6 மணிமுதல் காலை 8.30 வரை இரண்டரை மணிநேரம் மின்வெட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படவுள்ளது.

மேலும், M,N,O,X,Y,Z ஆகிய வலயங்களில் காலை 5.30 முதல் 8.30 வரை 3 மணிநேரம் மின்வெட்டு நடைமுறைப்படுத்தப்படும்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்