இந்திய மெய்வல்லுநர் சம்பியன்ஷிப்பில் இலங்கைக்கு 2 வெள்ளிப் பதக்கங்கள்

இந்தியாவில் நடைபெற்ற 61ஆவது மாநிலங்களுக்கு இடையிலான மெய்வல்லுநர் சம்பியன்ஷிப்பில் அழைப்பு அணியாக பங்குபற்றிய இலங்கை, 2 வெள்ளிப் பதக்கங்களுடன் நாடு திரும்பியது. ஆண்களுக்கான 4 X 400 மீற்றர் தொடர் ஓட்டத்திலும் பெண்களுக்கான 4 X 100 மீற்றர் தொடர் ஓட்டத்திலும் இலங்கைக்கு 2 வெள்ளிப் பதக்கங்கள் கிடைத்தன.

ஆண்களுக்கான 4 X 400 மீற்றர் தொடர் ஓட்டப் போட்டியை 3 நிமிடங்கள் 06.05 செக்கன்களில் நிறைவு செய்த இலங்கை ஆண்கள் அணி வெள்ளிப் பதக்கத்தை வென்றெடுத்தது. ஆண்களுக்கான இலங்கை தொடர் ஓட்ட அணியில் அருண தர்ஷன, இசுறு லக்ஷான், பபாசர நிக்கு, தினூக்க தேஷான் ஆகியோர் இடம்பெற்றனர்.

அப் போட்டியில் இந்திய ஏ அணி (3:05.34) தங்கப் பதக்கத்தையும் இந்திய பி அணி (3:14.78) வெண்கலப் பதக்கத்தையும் வென்றெடுத்தன. இதேவேளை பெண்களுக்கான 4 X 100 மீற்றர் தொடர் ஓட்டப் போட்டியிலும் இலங்கைக்கு வெள்ளிப் பதக்கம் கிடைத்தது. பெண்களுக்கான 4 தர 100 தொடர் ஓட்டப் போட்டியை 45.35 செக்கன்களில் நிறைவு செய்த இலங்கை பெண்கள் அணி வெள்ளிப் பதக்கத்தை பெற்றது.

இலங்கை பெண்கள் தொடர் ஓட்ட அணியில் மேதானி ஜயமான்ன, அமாஷா டி சில்வா, லக்ஷிகா சுகந்தி, ஷெலிண்டா ஜான்சென் ஆகியோர் இடம் பெற்றனர். பெண்களுக்கான 4 X 100 மீற்றர் தொடர் ஓட்டப் போட்டியில் இந்தியா (43.95 செக்) தங்கப் பதக்கத்தையும் கேரளா அணி (45.71 செக்) வெண்கலப் பதக்த்தையும் வென்றெடுத்தன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்