ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக வீதி மூடல்

கொழும்பு – கோட்டை மாவத்த வீதியில் அமைந்துள்ள இலங்கை வங்கி பகுதி தற்காலிகமாக ஆர்ப்பாட்டம் காரணமாக மூடப்பட்டுள்ளதாக எமது செய்தியாளர் தெரிவித்தார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்