ஆபத்தான நிலையில் சின்சோ அபே

துப்பாக்கிசூட்டிற்கு இலக்கான முன்னாள் பிரதமர் சின்சோ அபே ஆபத்தான நிலையில் உயிருக்காக போராடுகின்றார் என  ஜப்பான் பிரதமர் புமியோ கிஷிடா தெரிவித்துள்ளார்.

முன்னாள் பிரதமர் ஆபத்தான நிலையில் உள்ளார்,மருத்துவர்கள் தங்களால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்கின்றனர்,அவர் இந்த ஆபத்திலிருந்து மீளவேண்டும் என பிரார்த்தனை செய்கின்றேன் எனவும் பிரதமர்தெரிவித்துள்ளார்.துப்பாக்கி பிரயோகத்தினை ஈவிரக்கமற்ற செயல் என பிரதமர் வர்ணித்துள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்