அரசாங்கத்தின் அறிமுகப்படுத்திய புதிய சலுகை திட்டம்

அரசாங்கம் அறிமுகப்படுத்திய சலுகை திட்டத்தை தொடர்ச்சியாக முன்கொண்டு செல்வதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பில் நிதி, பொருளாதார உறுதிப்பாடு மற்றும் தேசிய கொள்கைகள் அமைச்சர் முன்வைத்த யோசனைக்கு அமைச்சரவை அங்கிகாரம் வழங்கியுள்ளது.

நாட்டில் தற்போது ஏற்பட்டுள்ள பொருளாதார நெருக்கடி காரணமாக பொதுமக்கள் முகங்கொடுக்க நேரிட்டுள்ள அழுத்தங்களை இயலுமான வரையில் குறைப்பதற்காக சமுர்த்திப் பயனாளிகள், பெருந்தோட்ட மக்கள், ஓய்வூதியர்கள் மற்றும் அரச உத்தியோகத்தர்களுக்கு 2022ஆம் ஆண்டின் ஆரம்பத்தில் அரசாங்கத்தால் சலுகை திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது.

அதற்கான செலவுகளை மேற்கொள்வதற்கும் அத்தியாவசிய அரச சேவைகளைத் தடைகளின்றி தொடர்ச்சியாக மேற்கொண்டு செல்வதற்கு தேவையான நிதியைப் பெற்றுக்கொள்வதற்காகவும் குறைநிரப்பு மதிப்பீடொன்றை சமர்ப்பிப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்;பட்டுள்ளது.

அதற்கமைய, 695 பில்லியன் ரூபாய் நிதி ஒதுக்கீடு செய்யப்படவுள்ளது.

அதனை தேசிய வரவு செலவுத்திட்டத் திணைக்களத்தின்; ‘வரவு செலவுத்திட்ட சலுகைச் சேவைகள் மற்றும் திடீர் தேவைகளின் பொறுப்பு’ கருத்திட்டத்தின்; கீழ் ஒதுக்குவதற்காக, பாராளுமன்றத்திற்கு குறைநிரப்பு மதிப்பீட்டை சமர்ப்பிப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்