அமெரிக்காவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தொடர்ந்து இரண்டாவது காலாண்டாக சரிவு

அமெரிக்காவின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி தொடர்ந்து இரண்டாவது காலாண்டாக சரிவடைந்துள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அதன்படி ஜனவரி முதல் மார்ச் வரையிலான முதல் காலாண்டில் 1.6 சதவிகிதம் சரிவடைந்த ஜிடிபி, ஏப்ரல் முதல் ஜூன் வரையிலான 2-வது காலாண்டில் பூஜ்யம் புள்ளி 9 சதவிகிதம் சரிவடைந்துள்ளது.

இந்த நிலையில் தொடர்ந்து இரு காலாண்டுகளாக ஜிடிபி சரிவடைந்துள்ளதால், அமெரிக்காவில் பொருளாதார மந்தநிலை ஏற்படுமோ என அஞ்சப்படுகிறtஹாகவும் கூறப்படுகின்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

முகநூலில் நாம்